Pamięć długotrwała

Ludzka pamięć, tak nieodzowna w naszym codziennym życiu, wciąż pozostaje nie do końca zbadanym fenomenem. Chociaż wiele pozostaje jeszcze do zbadania, już teraz naukowcy zgadzają się co do pewnych kwestii – jedną z nich jest podział pamięci. Dzieli się ona na pamięć:

  • ultrakrórkotrwałą,
  • krótkotrwałą,
  • pamięć długotrwałą.

Tej ostatniej przyjrzymy się nieco bliżej.

Pamięć długotrwała do trwały magazyn tzw. śladów pamięciowych. Jest on niemal nieograniczony – zarówno w ilości przechowywanych informacji jak i czasie takiego przechowywania. Sama pamięć długotrwała też dzieli się na podpamięci (przytoczony podział jest tylko jednym z wielu, nie ma zgody wśród naukowców co do tego punktu).

Rozróżniamy pamięć

  • proceduralną – odpowiedzialną za wyuczone czynności,
  • pamięć semantyczną – dotyczącą słów i pojęć oraz ich znaczenia,
  • pamięć epizodyczną – kodującą wydarzenia, w który braliśmy udział osobiście.

By prawidłowo (a co za tym idzie skutecznie) zakodować informacje w pamięci długotrwałej, konieczna jest organizacja. Im lepiej zorganizowany (skojarzony z innymi informacjami, ułożony w ciągli logiczne) i znany materiał, tym lepiej będziemy go przechowywać i łatwiej będzie nam się do niego odnosić w przyszłości.

Trening pamięci długotrwałej wygląda nieco inaczej niż w przypadku krótkotrwałej. Jego wyniki są bardziej oddalone w czasie i trudniejsze do zaobserwowania. Zanim przejdziemy do konkretnych ćwiczeń skupmy się na tym, co możemy zmienić w naszym życiu, by polepszyć jakość naszej pamięci. Jednym z największych wrogów pamięci długotrwałej jest brak snu – na każde dwie godziny pracy umysłowej powinna przypadać godzina snu. Wysypianie się i spanie w przewiewnych pomieszczeniach jest bardzo ważne. Kolejnym elementem jest dieta. Należy do niej wprowadzić orzechy i czekoladę, zawierają one magnez i potas, które zbawiennie wpływają na pracę naszej pamięci.

Teraz czas na sam trening pamięci. Dobrym ćwiczeniem na poprawienie pamięci długotrwałej jest codzienne zapamiętywanie jakiejś informacji. Może to być numer telefonu, numer rejestracyjny auta, albo czyjaś data urodzin. Spróbujmy ją zapamiętać, a następnego dnia powtórzyć tę samą czynność z inną informacją, wciąż pamiętając tę pierwszą. Niemal każdy pamięta jakąś piosenkę lub wierszyk z dzieciństwa, tak dobrze są one ulokowane w naszej pamięci, spróbujmy znów nauczyć się "na pamięć" jakiegoś fragmentu prozy czy wiersza, to także świetny trening. Innym ćwiczeniem jest... rysowanie. Spróbujmy rysować obiema rękami jednocześnie. Pozornie nie ma to związku z pamięcią, jednak podczas tej czynności są aktywne obie nasze półkule, co zwiększa pojemność pamięci.