Szybkie czytanie

Większość z nas czyta od 180 do 250 słów na minutę. W czasie przygotowań do matury czy innego egzaminu każdy z nas chciałby wykonywać tę czynność dużo szybciej. Furtką do tego jest odrobina wysiłku i dobry trening. Dzięki szybkiemu czytaniu można czytać nawet 800-900 słów na minutę. Jest to niesamowita oszczędność czasu, którą można osiągnąć przede wszystkim dzięki kursom szybkiego czytania. Ta niezwykła umiejętność będzie przydatna nie tylko podczas egzaminów, ale także w późniejszej pracy.

Czym jest szybkie czytanie?

Szybkie czytanie polega na czytaniu ze znacznie większą od przeciętnej szybkością. Umiejętność ta składa się z trzech etapów:

1. Czytanie informacji w tekście – stanowi integralną pracę zmysłu słuchu, wzroku i mowy.
2. Zrozumienie informacji – rośnie wraz ze zwiększeniem szybkości czytania.
3. Zapamiętywanie danych – informacje zostają przenoszone z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej.

Metodyka szybkiego czytania opiera się na eliminacji regresji spowodowanej spadkiem koncentracji oraz na wykorzystywaniu sposobów zwiększających szybkość (m.in. używaniu wskaźnika). Obejmuje ona także 2 rodzaje umiejętności:

  • czytanie integralne (przyswojenie wszystkich informacji zawartych w tekście),
  • czytanie selektywne (skupienie się na wybranych fragmentach tekstu).

Na kursach szybkiego czytania jesteśmy w stanie nauczyć się tej umiejętności już w ciągu 4 dni (kurs intensywny), zaś w domu – do dwóch miesięcy.

Do wymogów opanowania umiejętności szybkiego czytania należą: systematyczność, motywacja, wytrwałość, higiena wzroku i czytania, spełnianie warunków prowadzenia treningu (ustalanie ram czasowych, celów, robienie systematycznych sprawdzianów).

Dzięki szybkiemu czytaniu zyskujemy więcej czasu wolnego, zdobywamy większą wiedzę i koncentrację. Doskonaląc się w ten sposób, robimy kolejny krok do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym. Jeśli nie chcemy wydawać pieniędzy na kursy szybkiego czytania, możemy te techniki poćwiczyć w domu.

Szybkie czytanie: ćwiczenia

Zanim przejdziemy do treningu szybkiego czytania, upewnijmy się, iż mamy odpowiednio szerokie pole widzenia. Ponadto w trakcie używajmy wskaźnika, a tuż przed wykonajmy rozgrzewkę.

Najpopularniejszym ćwiczeniem jest skreślanie liter. Bierzemy np. gazetę lub stary program telewizyjny, a także ołówek i długopis. Wybieramy sobie artykuł albo kolumnę i w każdej linijce tekstu skreślamy literę „e”, przesuwając jednocześnie długopis znajdujący się pod linią tekstu niczym jego podkreślenie. Starajmy się nie czytać przy tym tekstu. W następnych kolumnach lub artykułach wybieramy np. „i”, „a” czy nawet pary tych liter. Po upływie 30 minut kończymy ćwiczenie, a potem sprawdzamy ile liter pominęliśmy. Możemy zrobić maksymalnie 5 pominięć, jeśli zrobiliśmy więcej – ćwiczenie jest niezaliczone. Ćwiczenie to wykonujemy codziennie przez 15-30 minut.