Mapy myśli

Jedną z technik zwielokrotniania wydajności mózgu, efektywności pracy oraz zapamiętywania jest tzw. Mind mapping, czyli mapowanie myśli. Dzięki tej metodzie nauczymy się tworzyć efektywne notatki pomocne w m.in. planowaniu wystąpienia publicznego czy zapamiętaniu nowego projektu w pracy.

Czym jest mapa myśli?

Mapa myśli stanowi innowacyjny sposób ukazywania wybranych zagadnień, który przyspiesza pracę, ułatwia naukę i zapamiętywanie. Do tworzenia tego rodzaju mapy używa się rysunków oraz krótkich haseł. Musi być ona kolorowa, przejrzysta, a także zwracająca uwagę na najważniejsze dla jej twórcy rzeczy.

Tę metodę opracowali dwaj Brytyjczycy: Tony i Barry Buzan. Według nich kiedy sporządzamy notatki w tradycyjny sposób, uaktywniamy tylko lewą półkulę, która odpowiada za logiczne myślenie, słowa, liczby i analizę. Dzięki użyciu symboli, rysunków oraz efektu trójwymiarowości uaktywniamy także prawą półkulę, odpowiedzialną za rytm, wyobraźnię, kolory i postrzeganie przestrzeni. Mind mapping pobudza do działania obie półkule mózgowe, które wówczas synergicznie ze sobą współpracują. Metoda ta odwołuje się do podstawowych czynności mózgu i do podobnego sposobu notowania stosowanego przez dzieci.

Dzięki mapie myśli podnosimy efektywność naszej pracy, zaś sam proces nauki oraz zapamiętywania staje się prostszy, szybszy i przyjemniejszy.

Jak tworzyć mapy myśli?

Aby tworzyć skuteczne mapy myśli, należy stosować się do kilku zasad:

  1. Pisać przejrzyście i stosować różnej wielkości litery.
  2. Używać skojarzeń, łącząc strzałkami poszczególne elementy mapy, które chcemy ze sobą powiązać.
  3. Używać więcej niż 3 kolorów.
  4. Rysunek umieszczać na środku. Od niego powinny odchodzić linie z najistotniejszymi słowami kluczowymi (obraz lub wyraz). Następnie tworzy się kolejne linie z mniej istotnymi informacjami, a od nich kolejne o jeszcze niższym stopniu ważności.
  5. Mapy myśli powinny mieć promienistą strukturę.
  6. Najważniejsze słowa należy podkreślić lub pogrubić.
  7. Na jednej linii można umieszczać zaledwie jedno słowo bądź jeden rysunek.
  8. Linie muszą mieć taką samą długość jak słowa.

Mapy myśli można tworzyć odręcznie lub za pomocą specjalnych programów komputerowych, jak np. FreeMind czy Intellect Map.

Zastosowanie Mind mappingu jest szerokie i obejmuje m.in.: zapamiętywanie materiałów naukowych, prezentacji, przeczytanych książek i planowanie spotkań. Z tej metody korzystają studenci, wykładowcy, mówcy, dziennikarze, biznesmeni, konferansjerzy, naukowcy. Jej najważniejszą zaletą jest łatwe przeprowadzanie powtórek materiałów i ogromna efektywność notatek.