Łańcuchowa Metoda Skojarzeń

Istnieje wiele technik pamięciowych ułatwiających zapamiętywanie. Podstawowa mnemotechnika to ŁMS, czyli Łańcuchowa Metoda Skojarzeń. Stanowi ona alfabet technik pamięciowych i polega na zapamiętywaniu wybranych informacji w ściśle określonej kolejności. Wykorzystuje się w niej ciągi skojarzeniowe, dzięki którym łączy się ze sobą kolejne elementy.

Ta jedna z metod uczenia się bazuje na podstawowych zasadach zapamiętywania, czyli na obrazach i skojarzeniach. W trakcie jej stosowania łączy się ze sobą kolejne jednostki informacji w jeden ciąg, łańcuch skojarzeniowy. Pierwszy i ostatni element z tego ciągu wyrazów, wydarzeń lub rzeczy powinien być tzw. „przypominaczem”, czyli takim elementem, który będzie dopasowywał dany łańcuch skojarzeniowy do kontekstu. W ten sposób będziemy wiedzieć, do czego odnosi się nasz ciąg.

Aby Łańcuchowa Metoda Skojarzeń była skuteczna, należy stosować ją w następujący sposób:

  1. Wybrać listę elementów do zapamiętania (np. listę zakupów).
  2. Pierwsza rzecz musi kojarzyć się z całością ciągu. W przypadku listy zakupów może to być np. supermarket czy bazar.
  3. W następnej kolejności trzeba układać kolejne historyjki, począwszy od elementu bazowego po końcowy, który także powinien kojarzyć się z pierwszym elementem (dzięki temu przypomnimy sobie ciąg od tyłu). Łączymy w ten sposób każdy wyraz, każdą rzecz lub każde zdarzenie z kolejnym ogniwem naszego łańcucha skojarzeniowego.
  4. Powtórzyć, odtworzyć kilkukrotnie z pamięci nasz ciąg.

Pamiętajmy, aby nasze skojarzenia były: przejaskrawione (gigantyczne bądź zminiaturyzowane), absurdalne (niespotykane), dynamiczne (gwałtowne wydarzenia) i po prostu nasze własne, oryginalne. Warto również stosować symbole jako zamienniki słów-kluczy, np. serce=miłość, obraz=sztuka, żarówka=pomysł.

ŁMS można wykorzystać do zapamiętywania listy zakupów, przemówień, egzaminów ustnych, referatów, wierszy, treści wykładu, książki czy filmu, notatek, rozkładów dnia, planów zajęć, itp. Dzięki tej mnemotechnice nie trzeba czytać z kartki, łącząc kolejne charakterystyczne słowa klucze, punkty, zadziwia się publikę, mówiąc prosto z głowy. Ponadto ćwiczy się w ten sposób siłę swojej wyobraźni, poprawiając tym samym swoją pamięć. ŁMS należy ćwiczyć codziennie, zwiększając ilość elementów oraz jednocześnie ograniczając czas na ich zapamiętanie. Opanowanie tej techniki gwarantuje swobodne posługiwanie się bardziej zaawansowanymi i użytecznymi metodami uczenia się.